Monday, July 17, 2017

277 840 kg med avfall fra hyttene

I skivende stund har vi, hittil i 2017, hentet inn 277 840 kg med avfall fra hytte renovasjonen i Lillesand. Av dette, har 102 000 kg kommet bare den siste måneden. Det innebærer selvsagt at det er et stort trykk på denne innsamlingen akkurat nå.


Vi har ca 40 hyttepunkter fordelt ut over kommunen. I tillegg til to miljøstasjoner for mottak av større enheter. Dette skal etter alle solemerker være en bra dekning for hytte renovasjon.

Dessverre opplever vi likevel at det fra tid til annen blir overfylt enkelte steder.

Vår partner på innsamlingen har veldig dedikerte sjåfører, som kun ønsker å holde det rent og ryddig. Og de er ute og tømmer 7 dager i uken nå i sommer. Men de er også avhengige av en viss velvilje fra alle som bruker løsningen. 

Det oppleves som en utfordring at næringsdrivende og fastboende bruker hytte renovasjonen. Hytte renovasjon er som navnet tilsier, en ordning nettopp for hyttene. Misbruk av ordningen fører rett og slett til en dårligere løsning for alle parter.

Vi har også en annen stor utfordring. Nemlig at avfallet blir satt på utsiden av beholderne. Dette skjer selv om det er plass i dunkene. Dette medfører ikke bare at det ser meget uryddig ut, men også at vi tiltrekker åtseldyr som måker, rever, rotter og lignende. Vi ber derfor alle om å fylle dunkene helt opp, og ikke sette avfall på utsiden. 

Husk også at større gjenstander skal leveres på våre miljøstasjoner. Det finnes også gode muligheter til å leie container ved større oppussinger

Kontakt oss for øvrig gjerne dersom det er noe vi kan bidra med.

LiBiR ønsker alle en ren og ryddig sommer, dersom vi sammen tar ansvar vil vi få det mye triveligere.


Med vennlig hilsen                                                                                                                                                
Johan Jørgen Fossli
Daglig leder
LiBiR IKS

No comments:

Post a Comment