Monday, March 12, 2018

Snart vår?


Snø i lange baner

En flott, hvit vinterdag kan være til stor glede for mange, men det skaper også noen utfordringer for avfallsinnsamlingen.

Vi er så heldige at vi har utrolig flinke folk ute i felten som tømmer våre dunker. De bakser rundt i all slags vær og gjør en kjempeinnsats. Daglig drar hver av våre renovatører på rundt 500 dunker. De gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt. Men det er ingen tvil om at den snøen som har kommet nå skaper utfordringer for renovatørene. De bruker enkelte dager dobbelt så lang tid som vanlig på sine ruter.


Å dra en avfallsdunk over en brøytekant kan gå greit, men når dette antallet blir flere hundre hver dag, blir det ganske uholdbart. I denne perioden hvor snøen i enkelte tilfeller kan være til hinder for avfallsinnsamlingen, håper vi at alle kan være med på laget for å gjøre dunktømmingen så smidig som mulig.

LiBiR ber derfor om at hver enkelt gjør sitt til å avhjelpe situasjonen og rydde godt rundt sine dunker.  Børst også snø av lokket, og sørg for at dunkene ikke er fryst fast i bakken. Vi er også meget takknemlige dersom man tenker seg om en ekstra gang før man fyller i dunkene. Vått avfall har en lei tendens til å fryse i beholderne, noe som gjør det ekstremt vanskelig å tømme.

Vi har et sterkt ønske om å utføre en veldig viktig samfunnsoppgave på best mulig måte. Dessverre er det slik at vi i noen tilfeller kan gjøre feilvurderinger. Når det skjer er vi veldig takknemlige for å få tilbakemeldinger. Vårt kundesenter sitter klare til å løse alle utfordringer. Så kontakt oss gjerne. Deres innspill gjør det lettere for oss å bli bedre. Vi vil også gjerne slå et slag for å bruke meldingstjenesten i vår app, som vi er glade for å se at så mange bruker.


Med vennlig hilsen

Johan Jørgen Fossli
Daglig leder
LiBiR IKS

Monday, July 17, 2017

#enekstra


#enekstra er en holdningskampanje mot marin forsøpling.
Kampanjen har som mål å få brukere av skjærgården til å ta med en ekstra pose med marint avfall hjem fra tur.
Dersom alle sørger for å ta med eget avfall og #enekstra pose hjem fra tur så vil vi hele tiden ha en ryddig og innbydende skjærgård samtidig som vi bidrar til et bedret marint miljø.

Besøk gjerne vår Facebookside

277 840 kg med avfall fra hyttene

I skivende stund har vi, hittil i 2017, hentet inn 277 840 kg med avfall fra hytte renovasjonen i Lillesand. Av dette, har 102 000 kg kommet bare den siste måneden. Det innebærer selvsagt at det er et stort trykk på denne innsamlingen akkurat nå.


Vi har ca 40 hyttepunkter fordelt ut over kommunen. I tillegg til to miljøstasjoner for mottak av større enheter. Dette skal etter alle solemerker være en bra dekning for hytte renovasjon.

Dessverre opplever vi likevel at det fra tid til annen blir overfylt enkelte steder.

Vår partner på innsamlingen har veldig dedikerte sjåfører, som kun ønsker å holde det rent og ryddig. Og de er ute og tømmer 7 dager i uken nå i sommer. Men de er også avhengige av en viss velvilje fra alle som bruker løsningen. 

Det oppleves som en utfordring at næringsdrivende og fastboende bruker hytte renovasjonen. Hytte renovasjon er som navnet tilsier, en ordning nettopp for hyttene. Misbruk av ordningen fører rett og slett til en dårligere løsning for alle parter.

Vi har også en annen stor utfordring. Nemlig at avfallet blir satt på utsiden av beholderne. Dette skjer selv om det er plass i dunkene. Dette medfører ikke bare at det ser meget uryddig ut, men også at vi tiltrekker åtseldyr som måker, rever, rotter og lignende. Vi ber derfor alle om å fylle dunkene helt opp, og ikke sette avfall på utsiden. 

Husk også at større gjenstander skal leveres på våre miljøstasjoner. Det finnes også gode muligheter til å leie container ved større oppussinger

Kontakt oss for øvrig gjerne dersom det er noe vi kan bidra med.

LiBiR ønsker alle en ren og ryddig sommer, dersom vi sammen tar ansvar vil vi få det mye triveligere.


Med vennlig hilsen                                                                                                                                                
Johan Jørgen Fossli
Daglig leder
LiBiR IKS